danas 2258 polazaka kompletna ponuda
JADRAN
MEDITERAN
EUROPA
DALEKA PUTOVANJA
destinacija br ponuda Kn po osobi
Bugarska 1 od 1.463
Grčka 5 od 2.290
Španjolska 15 od 1.990
Turska 76 od 1.690
Austrija 43 od 575
Austrija + Njemačka 11 od 990
Austrija + Slovačka 7 od 590
Balkan 2 od 3.190
Baltičke zemlje 1 od 5.990
Benelux 4 od 3.290
Bosna i Hercegovina 19 od 471
Bugarska + Turska 9 od 2.290
Crna Gora 2 od 1.290
Češka 22 od 784
Češka + Austrija + Slovačka 2 od 1.190
Danska 2 od 2.890
Finska 5 od 4.640
Francuska 67 od 1.890
Francuska + Njemačka 35 od 1.690
Grčka + Makedonija 1 od 3.990
Italija 224 od 485
Italija + Francuska 10 od 4.390
Italija + Švicarska 6 od 990
Mađarska 69 od 399
Makedonija 3 od 1.432
Makedonija - Albanija - Crna Gora 2 od 1.990
Nizozemska 13 od 1.790
Nizozemska + Belgija 1 od 3.590
Njemačka 6 od 1.473
Njemačka + Češka 3 od 1.990
Poljska 13 od 994
Portugal 12 od 2.390
Rusija 1 od 6.890
Skandinavija 2 od 7.190
Slovačka 1 od 990
Srbija 1 od 1.090
Švicarska 7 od 2.190
Švicarska + Francuska + Italija 6 od 2.190
Velika Britanija 17 od 1.690
Zapadna Europa 5 od 4.690